BAKGRUND

Tomas Andersson bildade sitt bolag A-Dev med syfte att föra över de simuleringsverktyg som är vanliga inom flyg- och fordonsindustrin till pappersindustrin.

Utvecklingsarbetet började med ett examensarbete inom förpackningsområdet. Flera projekt hade då genomförts med syfte att ta fram materialmodeller för pappersmaterial, exempelvis ett stort projekt som bland annat inbegrep ett doktorsarbete vid MIT i Boston, USA. Denna uppgift hade dock visat sig vara en svår nöt att knäcka och ingen hade lyckats nå överensstämmelse mellan verklighet och simuleringar, ingen hade heller lyckats utveckla programvara som kunde simulera operationer såsom bigning och vikning. De materialmodeller Tomas utvecklade var de första att klara
detta och utvecklingsprojektets aktörer gick över till dessa
modeller. Inom A-Dev fortsätter utvecklingen och modellerna
är nu avsevärt mycket
bättre än de modeller som utvecklades
på examensarbetet, både gällande robusthet och gällande
noggrannhet.

Utvecklingen av materialmodeller och genomförandet av
framgångsrika optimeringsprojekt ställer höga krav på logiskt
tänkande samt förmåga att se och återskapa samband.
Tomas har dokumenterat unika egenskaper för att svara upp
mot dessa krav.

På toppen av Kebnekaise