HÄNGIVENHET

Är kunderna nöjda så är vi nöjda - och först då är vi nöjda. Vi strävar efter att bygga långsiktiga samarbeten som bygger på ömsesidig respekt. Vi vill ge kunderna mer än de förväntar sig.

INTEGRITET

A-Dev kommer aldrig försöka få ett projekt där vi inte är övertygade om att vi kommer lyckas, eller om vi inte tror att projektet är lönsamt för kunden. Om det är ett komplext forskningsprojekt där det finns en risk att vi kommer att misslyckas, kommer kunden att informeras om alla risker.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

”Do something pretty while you can. Don’t fall asleep” -Belle & Sebastian.

A-Dev vill göra en vacker värld lite vackrare, genom att använda de resurser som byggs upp i företaget och den kunskap som finns inom metoder för problemlösning i förmån för samhället.