MATERIALMODELLER SOM BETER SIG SOM VERKLIGHETEN

Exakta materialmodeller är en förutsättning för att utföra användbara simuleringar. Historiskt har pappersmaterial simulerats med materialmodeller framtagna för metaller, som har ett mindre komplext beteende, vilket gett dålig överensstämmelse med verkligheten. De materialmodeller A-Dev utvecklat för papper, kartong och wellpapp beskriver materialen på ett verklighetstroget sätt. A-Dev säljer licenser på denna programvara och utvecklar även modeller anpassade till kundens specifika behov.

 

Materialmodellerna är beskrivna på www.PaperFEM.com. Förutom att efterlikna det elasto-plastiska beteendet som pappersmaterial har i de olika riktningarna så fångas även andra viktiga mekanismer, exempelvis hur fibrerna reser sig när tjockare papper skjuvas och mekanismen bakom att materialet förlorar en del av sin böjstyvhet när det bigas eller när wellpapp plattas till under tillverkning.

 

Alla simuleringar som visas på denna hemsida och på Paperfem.com är simulerade med dessa materialmodeller.