NYTTA

Fordonsindustrin har tagit steget in i simuleringsvärlden, vilket har effektiviserat produktutvecklingsprocessen rejält. Till fordonsindustrin, och närliggande industrier som också tagit detta steg, gör A-Dev projekt för att automatisera processen att finna bra lösningar. Se exempel på detta under optimeringsfliken.

Till förpackningsindustrin, som vanligtvis finner lösningar genom prototyptillverkning, strävar vi efter att de ska se nyttan med att göra simuleringar, och vikten av att använda materialmodeller som är tillräckligt bra för att ge tillförlitliga resultat - att göra simuleringar där man inte kan lita på resultatet är ofta slöseri med både tid och pengar.

Den vanligaste nyttan som brukar nämnas med simuleringar är att man reducerar antalet prototyper, men det finns fler fördelar som är viktiga att lyfta fram:

· Man kan systematiskt och automatiskt testa olika konfigurationer (materialkvalitéer, materialtjocklekar, verktygsformer med mera) på ett sätt som är praktiskt omöjligt att göra med experiment. Dels eftersom det inte går att tillverka alla varianter av materialet, dels eftersom det blir en spridning i experiment som gör det svårt att använda optimeringsalgoritmer och utvärdera olika parametrars påverkan på ett bra sätt.

· Man får även information om hur stora spänningar och töjningar som uppstår i materialet (var det finns risk för att materialet spricker), information som är svår att få ut vid experiment. Informationen kan användas som gränser eller mål när man optimerar.