OPTIMERING

Med hjälp av optimering kan man på ett systematiskt sätt lösa komplexa frågeställningar, som är praktisk omöjliga att lösa med endast laboratorietestning. Vanligtvis handlar det om att reducera materialkostnaden och öka prestandan. Men det kan även handla om andra problem såsom att skapa bra tryckkvalitet vid flexografiskt tryck eller reducera risken för sprickor.  Optimering ger:

· Beslutsunderlag för aktiva designbeslut

· Bättre förpackningar

· Bättre material

· Bättre konverteringsprocesser

I samband med optimering måste man även prata om robusthet. Det räcker inte med att finna en design som är bra, man måste ha koll på den spridning som alltid finns i tillverkningsprocessen.  

Nedanstående artikel beskriver ett projekt med syfte att implementera en automatiserad optimeringsprocess för fordonskomponenter i aluminium. Projektet är gjort åt det norska forskningsinstitutet SINTEF Raufoss Manufacturing AS. Projektet var del i ett projekt som syftade till att ”secure future production of
aluminium based automotive components within Norway. This will be done by inventing,
developing and industrializing new and radically improved manufacturing technology.”

Om du vill se fler optimeringspojekt vi utfört, tveka inte att höra av er.

Optimering av formningen av fordonsdetalj tillverkad i aluminium.